Lekce zdarma

Vaše zdraví je nejpřednější.
Cvičení jógy je prospěšné, pokud pracujete se svým tělem uvědoměle. Máte-li jakákoli zdravotní či jiná omezení, jste či můžete být těhotná, doporučujeme před lekcí konzultace s odborným lékařem. Moje jóga ani její lektoři, kteří nejsou odbornými lékaři, nepřebírají odpovědnost za žádná zranění vzniklá v souvislosti s cvičením podle obsahu www.moje-joga.cz. Nepodceňujte jakoukoli výraznou bolest při či po lekci, buďte vnímaví ke svému tělu a užívejte si cvičení jógy ve zdraví.